Rijn Park Katwijk

VIDEO | De ecologische waarde van een stadspark

Hoe kijkt ecoloog Maarten Langbroek aan tegen een binnenstedelijk park?

Een stadspark is natuurlijk niet alleen belangrijk voor het welzijn van de inwoners van Katwijk. De functie van binnenstedelijk groen is minstens zo belangrijk voor de natuur zelf en het ecologische systeem rondom onze gemeente. Tussen de noord- en de zuidduinen ligt een steeds verder uitdijende steenwoestenij, ons mooie maar helaas weinig groene Katwijk.

Door binnen deze verstening een groen eiland te realiseren (een stapsteen) wordt de natuur ten noorden en zuiden van Katwijk met elkaar te verbonden. Zo krijgen (water)vogels, kleine zoogdieren, bijen en andere dieren een plek om van het ene naar het andere gebied te manoeuvreren. We hebben ecoloog Maarten Langbroek gevraagd om iets te vertellen over de ecologische waarde van een park midden in onze gemeente. 

Geef een reactie