Wij, de samenleving

W

Katwijk staat bekend om haar gemeenschapszin. We zijn, zoals dat heet, een krachtige samenleving. Kerk en geloof spelen daarin een belangrijke rol en ook het cultuur-, sport- en verenigingsleven dragen bij aan een samenleving waarin veel Katwijkers zich veilig, prettig en thuis voelen. Veel Katwijkers proberen bij te dragen aan samenleving waarin we omkijken naar elkaar, de sterken de zwakkeren helpen, jongeren worden uitgedaagd zich te ontwikkelen en iedereen mee kan doen.

Culturele Kaalslag Katwijk
Het Welzijnskwartier, de muziekschool en de bibliotheek zijn organisaties die elk vanuit hun eigen invalshoek en op talloze manieren bijdragen aan een betere, sterkere en cultureel rijkere samenleving. Met de op handen zijnde bezuinigingen dreigen deze organisaties flink te worden gekort of zelfs te worden wegbezuinigd. Zo hangt het Welzijnskwartier een bezuiniging van 7 ton boven het hoofd en de muziekschool dreigt zelfs helemaal te verdwijnen. Hun rol als aanjager van maatschappelijke initiatieven en het stimuleren van het culturele aanbod komt hiermee onder druk te staan.

Vorige week donderdag liet de gemeenteraad zich informeren over de op handen zijnde bezuinigingen. Inwoners kregen de gelegenheid mee te praten over de bezuinigingen en meer dan 20 inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik. Vanuit hun eigen ervaring legden zij de gemeenteraad uit wat het betekent als deze organisaties het met minder geld moeten doen, of zelfs geheel van het toneel verdwijnen.

Hoewel de bezuinigen een pijnlijke aanleiding zijn geven de verhalen en reacties een goed beeld van het belang van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de rol die deze organisaties vervullen in onze gemeente. Een greep uit de reacties leest u hieronder.

Over het Welzijnskwartier
“Ik heb geleerd mezelf overeind te houden wanneer het even tegen zit en het iets minder gaat. De hulp die ik heb gehad heeft er voor gezorgd dat ik niet verder in de problemen ben gekomen. Het Welzijnskwartier heeft me geholpen met gesprekken en contact te maken met andere organisaties. De afgelopen jaren ben ik als persoon gegroeid en heb ik positieve stappen gemaakt in mijn leven waar ik toch wel trots op ben. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en kan weer meer dingen in het dagelijks leven aan. Ik ga deze maand drie dagen in de week starten in de bouw. Ik ben heel dankbaar voor de hulp die het Welzijnskwartier mij heeft gegeven in de tijd dat ik daar bij liep.”


Over de muziekschool
“Muziek is een universele taal die ons allemaal verbindt. Je kunt er op dansen, een kind mee in slaap sussen, je liefde mee uitdrukken, rouwen om de doden… Ook al spreken mensen niet dezelfde taal, muziek verenigt. Het is dan ook belangrijk dat we onze kinderen de kans niet ontnemen die taal te leren spreken”


Over het Welzijnskwartier
“Walking football heeft als doel ouderen samen te brengen en op deze manier uit hun sociale isolement te halen of te voorkomen daar in te raken en niet achter de geraniums terecht te komen, na een leven lang gewerkt te hebben. Uit ervaring kan ik u melden dat mijn conditie en gezondheid hier wel bij varen en dat ik met dit geliefde spelletje mijn gewicht en bloeddruk goed op pijl kan houden. “


Over de muziekschool
“Ik vind het triest dat we als maatschappij terechtkomen in een situatie waarin we coffeeshops gaan legaliseren, vervolgens vragen we ons af hoe het toch komt dat zoveel mensen in de problemen komen en daarna gaan we muziekscholen verkopen om die mensen te helpen.”


Over het Welzijnskwartier
“Wat het jongerenwerk voor mij heeft betekend is dat het mijn leven gewoon echt heeft verbeterd. Ik heb via het jongerenwerk het kluskwartier gedaan en heb via het jongerenwerk school kunnen doen. Nu is het zelfs zo ver gekomen dat ik vrijwilliger ben geworden bij Kattuk.nl om te fotograferen en zo. Via de Schuit ben ik in contact gekomen met fotograaf Ted Denies omdat ik van mijn hobby misschien later mijn werk wil maken. Alles is voor mij zoveel beter geworden. (…) Er zijn echt mensen die het nodig hebben. Als ik naar mezelf van vroeger kijk, dan zie ik ook aardig wat mensen in Katwijk die dezelfde problemen hebben.”


Over de muziekschool
“We vinden het heel erg jammer dat de muziekschool wegbezuinigd gaat worden aangezien er geen plek meer wordt geboden om jonge bandjes zoals ons zich te laten ontwikkelen.”


Piet van Arkel, directeur Welzijnskwartier
“De mededeling dat het Welzijnskwartier ongeveer 7 ton moet bezuinigen is heel erg hard binnengekomen bij het bestuur, directie, personeel en de vrijwilligers. Welzijnskwartier zal alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat juist de kwetsbaren in de Katwijkse samenleving hier de dupe van gaan worden. Hier doen we het voor, om die mensen te helpen.”


Jan Klerk, directeur bibliotheek Katwijk
“Katwijk heeft ambitie en groeit in de komende jaren door naar 80.000 inwoners, daar hoort toch een bijpassend voorzieningenniveau bij. Het is nu al zo dat Katwijkers voor een groot deel van het culturele aanbod naar Wassenaar, Noordwijk of Leiden moeten uitwijken. Hoe aantrekkelijk ben je straks nog als gemeente?”


Over het Welzijnskwartier
“Ik heb een zware jeugd gehad dat mij nog steeds in de weg zit. Ik was vaak thuis en ging niet vaak weg. Op een gegeven moment kreeg ik ook mensenvrees, totdat ik in aanraking kwam met het Welzijnskwartier. Ik werd vrijwilliger bij Scum, leerde nieuwe mensen kennen en kreeg mijn eigen vrije avond in Scum. Samen met mijn vriend zijn wij verantwoordelijk voor deze avond. Dat deed mij veel goeds, ik begon meer zelfvertrouwen te krijgen en stap voor stap begon ik weer mezelf te worden.”

Over dierenweide Westerweide
“Bij de openstellingen komen veel bezoekers van jong tot oud. Opa’s en oma’s, moeders en vaders met hun kinderen… Ook komt het logeerhuis van ‘s Heerenloo bijna elke week op bezoek. De kinderen met een beperking komen zo in de samenleving en in contact met de dieren. Ook komen er vaak kinderen met autisme die moeilijk contact kunnen leggen, maar op de dierenweide wel het contact kunnen hebben met andere kinderen, bijvoorbeeld door het vasthouden van een konijn of een cavia. De dierenweide is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenkomen, waar ze worden geaccepteerd en niet te vergeten in contact kunnen komen met de dieren.”Over de muziekschool
“Vanuit mijn werk (als pedagoog) heb ik heel veel kinderen in tehuizen gezien en begeleid. Wat wij daar van heel groot belang vonden was de muziek. Ja, zij maakten hip-hop, ja zij waren skinhead en ja zij trapten tegen de maatschappij. Wat wij heel erg gemerkt hebben was dat muziek verenigt. Muziek bouwt.”


De vijf wethouders
  • Op donderdag 20 juni wordt er tussen 20.30 en 22.00 gedebatteerd over het voorstel de muziekschool op te heffen.
  • Op donderdag 27 juni wordt er van 19.30 gedebatteerd over alle andere bezuinigingsmaatregelen.
  • Op 4 juli zal volgens de planning een besluit worden genomen over de maatregelen
  • Volg de ontwikkelingen via Kattuk.nl

Geef een reactie

Geef een reactie

Categorieën

Blogstatistieken