‘Maar als ik leven mag…’

&

‘Maar als ik leven mag tot de bevrijding
En juichen op het overwinningsfeest,
God, doe mij dan dit weten: wat voorbijging
Aan nood en leed is niet vergeefs geweest.

Laat hier een volk herrijzen, wijzer, schoner
Dan toen het neerdaalde in het doodsgebied,
Dat van Uw aarde opnieuw een vrij bewoner
Staag naar de kim van Uw voleinding ziet!

Omdat dan van dit land de horizonnen
Rijp werden, door Uw licht, van eeuwigheid,
Omdat Uw martelaars hier overwonnen
En met hun bloed de bodem is gewijd…

Laat hun dit land zolang Uw zon zal schijnen,
God, doe het ons ontvangen uit hun hand!
Laat ons slechts wat zij wonnen met hun pijnen
Herboren worden tot een Vaderland!

Muus Jacobse

Geef een reactie

Geef een reactie

Categorieën

Blogstatistieken