Lachsalvo’s, applaus en decoraties bij afscheid raadsleden

L

De sfeer was ontspannen toen de gemeenteraad afgelopen dinsdag afscheid nam van maar liefst elf raadsleden. Nu de verkiezingsstrijd achter de rug is en de kaarten opnieuw zijn geschud betekent dat voor sommigen het einde van hun werk als raadslid. Voor sommigen was dat voor enkele jaren en voor anderen wel twintig jaar. Voor sommigen een gepland en weloverwogen vertrek, anderen zouden liever nog vier jaar doorgaan. Burgemeester Visser, nestor van de raad Atie Kuijt en de vertrekkende leden zelf namen het woord en blikten terug op hun tijd in de raad.

Het ene na het andere applaus klonk door de raadszaal.

Van Jeroen Ravensbergen van het CDA haalde burgemeester Visser het citaat aan: ’Als je denkt dat het beter moet dan moet je het zelf gaan doen’. Ravensbergen heeft in zijn jaren in de raad gezag verworven op ruimtelijke ordening en infrastructuur. In zijn slotwoord ageerde hij tegen de schreeuwerigheid in het publieke debat. “Laten we er ons niet te druk om maken en de juiste keuzes maken.”

De fractie van Kies Katwijk en Nico van Hoogdalem van de VVD luisteren aandachtig naar de woorden van hun collega’s.

Dat Jaap Oudes van de Christenunie op de centjes zit blijkt niet alleen uit zijn werk als penningmeester bij de kerk. Hij heeft in zijn korte tijd in de raad faam verworven als één van het financiële trio Jaap, Bas en Dirk. Oudes bedankte de raad om de goede werksfeer en kreeg de lachers op zijn hand met een bedankje aan de notulisten: “Ik had het zo mooi willen zeggen als u het opschreef”.

Ik had het zo mooi willen zeggen als u het opschreef

Zijn collega Janneke van Kruistum CDA was één van de twee huisartsen in de gemeenteraad. De burgemeester berekende dat zij maar liefst 52 uur aan nevenfuncties vervulde en vroeg zich vertwijfeld af waar ze toch de tijd vandaan haalde. Van Kruistum was wars van politiek gedoe en heeft zich vooral op de inhoud gestort. In haar slotpleidooi deed zij een dringend advies om een actieplan op lokaal en regionaal niveau op te stellen om het gebrek aan arbeidskrachten in de zorg het hoofd te bieden.

Janneke van Kruistum heeft na afloop een dolletje met de bode.

Gerard van Delft van de SGP, naar eigen zeggen een man van weinig woorden, hield het bij dankbaarheid en weemoed en haalde een citaat van Churchill aan: “We moeten oppassen voor onnodige vernieuwingen, in het bijzonder die welke logisch lijken.” Hij is 10 jaar raadslid geweest.

We moeten oppassen voor onnodige vernieuwingen, in het bijzonder die welke logisch lijken

Zijn fractiegenoot Nico van der Meij werd getypeerd als een bescheiden raadslid en meer een volksvertegenwoordiger dan een debater. Vanuit het rentmeesterschap heeft hij zich onder andere ingezet voor het cultuurhistorische erfgoed van Katwijk.

Veteraan Aad Oosterlee van Hart voor Katwijk werd omschreven als loyaal en eerlijk. Hij nam de gelegenheid ten baat om de fractie van de SGP te wijzen op wederzijdse tolerantie. “Ik gun het iedereen om te geloven wat niet bestaat, maar wees ook tolerant naar mensen die niet geloven”

Veteraan Aad Oosterlee na de inontvangstneming van zijn cadeau.

Annemarie van der Plas van Kies Katwijk benutte haar tijd om de nieuwe partij Durf van advies te voorzien en een klein puntje kritiek; er zouden meer vrouwen op de lijst moeten staan. Zij benoemde de stokpaardjes van enkele raadsleden en sloot af met de woorden: ‘Iedereen heeft zijn eigenaardigheden, met de nadruk op aardig’.

De fractie van de ChristenUnie applaudisseert voor vertrekkend raadslid Claudia Noort-Verhoef.

Zoals het een spraakmaker betaamt vertelde Gerard Bol van De Lokalen enkele vermakelijke anekdotes uit zijn tijd in de gemeenteraad. Van soep in reageerbuisjes tot drakenbootraces, je maakt wat mee als raadslid. Bol werd omschreven als een Barokspreker die gericht is op samenwerking.

Spraakmaker Gerard Bol in zijn element.

Zijn fractiegenoot Marcel van Tol kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking: ‘Als je afscheid neemt vliegen de complimenten je om de oren en als je blijft zitten is het afwachten wat ze van je vinden’. Van Tol werd omschreven als een raadslid met een groot hart. Zijn laatste seconden als raadslid benutte hij om de raad te vragen te zoeken naar een oplossing voor een dakloos gezin.

Marcel van Tol kan smakelijk lachen om de uitspraak van Gerard van Delft: ‘Marcel, vrienden noemen wij elkaar, maar goed…’.

Jonathan Weegink van het CDA trok een parallel met de moeizame besluitvorming rond de Schuit destijds en het besluit over de bibliotheek dat nu voorligt. “Bij tijd en wijlen moet je soms controversiële besluiten nemen”. Voor zijn werk in de raad kreeg Weegink een koninklijke onderscheiding en mag hij zich lid noemen in de orde van Oranje Nassau.

Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd om Jonathan Weegink te benoemen tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Ook Claudia Noort-Verhoef van de Christenunie mocht een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Visser typeerde haar als een soepele voorzitter, onderzoekend raadslid en gericht op samenwerking en een goede sfeer. Zij noemt het vrijwilligerswerk kenmerkend voor Katwijk en ziet de vrijwilligers als de ‘dragers van Katwijk’.

Een zichtbaar trotse Claudia Noort-Verhoef heeft zojuist een koninklijke onderscheiding gekregen.

Geef een reactie

Geef een reactie

Categorieën

Blogstatistieken