Ruiterpaden en andere trivialiteiten

R

Heeft u zich wel eens afgevraagd welk medium de meeste Katwijkers bereikt en misschien wel bepalend zal zijn in de verkiezingsstrijd? Deze krant misschien? Of toch RTV Katwijk? Ik zet mijn geld in op de Facebookgroep ‘Je bent Kattuker als…‘, onder kenners ook wel jbka genoemd.

Jbka is een groep waarin maar liefst 16.000 Katwijkers vrijelijk kunnen schrijven over wat ze zoal op het hartje ligt. Het laat zich het best vergelijken met middelgroot stadion (formaatje ADO) waarin een aantal gladiatoren elkaar verbaal te lijf gaan terwijl de menigte het tafereel likkebaardend danwel misprijzend gadeslaat vanaf de tribune. Het is de plek waar de collectieve verontwaardiging tot uiting kwam toen de SGP meende dat SKA oneervol van zijn strepen ontdaan moest worden vanwege een poster.

Dit is ook de plek waar boze querulanten ongeremd hun ongenoegen uiten over het gemeentebeleid, collegepartijen en ambtenaren gefrustreerd achterlatend want men bedenkt zich wel twee keer voordat men zijn hand in dit wespennest steekt.

Tot slot is dit de plek waar, uitsluitend in verkiezingstijd, raadsleden zich laten zien om elkaar vliegen af te vangen. Het wonderlijke tafereel deed zich voor dat een aantal oppositieleden een ellenlange discussie voerden over wie er nu eigenlijk eerder tegen de bibliotheek in de Noordzeepassage was. De burger was allang afgehaakt, maar het moest en zou tot de bodem worden uitgezocht!

De burger was allang afgehaakt, maar het moest en zou tot de bodem worden uitgezocht

Ook buiten deze groep om is Facebook een wonderlijke plek in verkiezingstijd. De Lokalen berijden al weken lang hun stokpaardje over nut en noodzaak van ruiterpaden, jawel. In vier weken tijd vloeiden er maar liefst 16 (zestien!) epistels uit de magische pen van spraakmaker Bol om het zwaarwegende belang van ruiterpaden onder de aandacht te brengen. Andere partijen vragen zich vertwijfeld af of zij het misschien allemaal verkeerd hebben begrepen. Hebben zij een cruciaal verkiezingsonderwerp over het hoofd gezien en gaan ruiterpaden in maart de doorslag geven? De vraag die echter gesteld moet worden is of Bol zich realiseert dat zijn nieuw aangeboorde electoraat nog geen garantie biedt op nog vier jaar pluche. Tenzij paarden stemrecht krijgen natuurlijk.

Geen regels, geen voorzitter, geen zelfreinigend vermogen

Het aardige en tegelijkertijd het onaardige aan Facebook is dat er geen spelregels zijn en ook geen voorzitter die de orde handhaaft. Iedereen kan roepen wat hij wil en het zelfreinigend vermogen van ‘de groep’ is te verwaarlozen. Zo kwam Durf er mee weg dat ze Krijn van der Spijk ongunstig citeerden in een geknipt audiofragment en bracht de VVD ongestraft de frame de wereld in dat er 5 ton subsidie bij de bibliotheek opgeteld mag worden. De voorbeelden zijn onuitputtelijk. Hoed u dus voor het gekrakeel en kijk niet alleen naar wat er wordt gezegd, maar vooral: waarom wordt het gezegd.

Geef een reactie

Geef een reactie

Categorieën

Blogstatistieken